ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do zapoznania się z listą ogłoszeń i zapytań ofertowych. Zamawiający zastrzega sobie kontakt tylko z wybranym Oferentem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Przedstawione zapytania nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie są ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.