PROJEKTY UE

CHANTARELLE Laboratory Derm Aesthetics
realizuje szereg projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.


 

 

Mazowsze 1.2 logo www

 

Projekt realizowany w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020

 

Numer działania i poddziałania osi priorytetowej RPMA: 01.02.00
Tytuł projektu: Innowacyjna seria dermokosmetyków z naturalnymi bio-chromoforami (fotoaktywatory barwowe) aktywowanymi laserem niskoenergetycznym, przeznaczona do do redukcji dysproporcji kolorytu skóry - dla fototypów I-VI

Całkowita wartość projektu: 4 292 636,40 PLN
Dofinansowanie w kwocie:  2 572 288,88 PLN

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na stronach: rpo.mazowia.eu i www.funduszedlamazowsza.eu

 


 

baner UE Inteligentny Rozwoj

 

Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Numer działania i poddziałania osi priorytetowej POIR: 01.01.01
Tytuł projektu: Seria bioaktywnych dermokosmetyków z pentapeptydami o aktywności antybiotycznej do terapii miejscowej elektroporacją

Całkowita wartość projektu: 2 718 956,85 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 2 175 165,48 PLN

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na stronach: www.ncbir.pl i www.poir.gov.pl

 


 

Projekty zakończone:

 

Numer działania i poddziałania osi priorytetowej POIG: 01.04.00
Tytuł projektu: Układy antyoksydantów w profilaktyce przeciwstarzeniowej skór osób dorosłych
Całkowita wartość projektu: 2 508 800,00 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 1 415 736,00 PLN

 

Numer działania w ramach Priorytetu RPO WM: 01.05.00
Tytuł projektu: Dalszy rozwój prac badawczo-wdrożeniowych dermokosmetyków przeznaczonych dla osób dorosłych z immunodermatozami
Całkowita wartość projektu: 1 933 806,00 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 749 939,40 PLN

 

Numer działania i poddziałania osi priorytetowej POIG: 06.01
Tytuł projektu: Rozwój firmy PROF.COSMETICA Sp. z o.o. poprzez eksport
Całkowity koszt realizacji projektu: 198.454,60 PLN
Dofinansowanie w wysokości: 148.840,95 PLN

 

Numer działania i poddziałania osi priorytetowej POIG: 06.05.02
Tytuł projektu: Ekspansja eksportowa – kolejny etap rozwoju firmy PROF.COSMETICA Sp. z o.o.
Całkowity koszt realizacji projektu: 514.518,90 PLN
Dofinansowanie w wysokości: 331.822,50 PLN

 

Numer działania w ramach Priorytetu RPO WM: 01.02.00
Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji innowacyjnej serii dermokosmetyków ograniczających reaktywność skórną osób dorosłych w połączeniu z najnowszą technologią terapii magneto-fotodynamicznej
Całkowita wartość projektu: 917.901,00 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 381.050,00 PLN

 

Numer działania w ramach Priorytetu RPO WM: 02.03.00
Tytuł projektu: Technologie komunikacyjne i informatyczne jako wsparcie realizacji celów sformułowanych w programach 1.7, 6.1, 1.2
Całkowita wartość projektu: 261.868,23 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 95.450,50 PLN

 

Numer działania w ramach Priorytetu RPO WM: 01.07.00
Tytuł projektu: Kolejny etap ekspansji marki CHANTARELLE na rynkach zagranicznych i rynku krajowym
Całkowita wartość projektu: 486.112,50 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 149.968,66 PLN

 

Numer działania w ramach Priorytetu RPO WM: 01.07.00
Tytuł projektu: CHANTARELLE – lider dermoestetycznej pielęgnacji
Całkowita wartość projektu: 381.246,00 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 149.998,40 PLN

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na stronach: www.poig.gov.pl i www.mrr.gov.pl

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na stronie: www.mazovia.eu

CHANTARELLE Wyprzedaz 01.2018 bd

Newsletter

 

Facebook
YouTube
google-plus-logos