Nowatorskie zastosowanie metod fotodynamicznych w odmładzaniu skóry

Kierunki Rozwoju Fizjoterapii I KosmetologiiZapraszamy do lektury artykułu ekspertów CHANTARELLE o zastosowaniu metod fotodynamicznych w odmładzaniu skóry w publikacji "Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia" Poznań 2014. Artykuł opisuje historię powstawania metod fotodynamicznych od 1900 roku oraz współczesne metody PDT, czyli zastosowanie trzech elementów składowych: substancji światłoczułej (chromoforu), światła o właściwej długości fali świetlnej, charakterystycznej dla danego chromoforu oraz obecność tlenu.

 

Przedstawiono proces biostymulacji z wykorzystaniem światła o różnej długości fali oraz jego zastosowanie. Artykuł opisuje część badawczą skupiającą się na analizie chromatoforów aktywnych w świetle o długości fali 400-1000 nm ukazując zwiększone możliwości terapeutyczne oraz ustalając szczyt absorbancji badanego chromatoforu.

 

Autorzy przedstawiają również prawidłową procedurę zabiegową oraz kwalifikację do zabiegu z wykorzystaniem metod fotodynamicznych. Przeprowadzone badania otwierają drogę do pogłębienia wiedzy oraz planowania kolejnych prac rozwojowych dotyczących zastosowania metod fotodynamicznych w medycynie.

 

"Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia"

pod red. A. M. Borowicz, I. Kossowska, A. Mańkowska, Poznań 2014

 

"Nowatorskie zastosowanie metod fotodynamicznych w odmładzaniu skóry"

mgr Agnieszka Kowalska, mgr inż. Łukasz Piwowarski
Prof.Cosmetica Sp z o. o., Łomianki

Słowa kluczowe: metody fotodynamiczne, technika PDT, chromofory-substancje fotoaktywne, biostymulacja, odmładzanie skóry.

pdfNOWATORSKIE ZASTOSOWANIE METOD FOTODYNAMICZNYCH W ODMŁADZANIU SKÓRY (PDF) >>