Nanocząsteczki miedzi - przeciw drobnoustrojom i pasożytom

Nanotechnologia wciąż poszerza możliwości w wielu dziedzinach nauki, a prowadzone badania pozwalają zrozumieć mechanizmy działania stosowanych od dawna technologii. Dzięki temu stosowane już wcześniej metody stają się jeszcze bardziej skuteczne i bezpieczne. Tak właśnie jest z zastosowaniem nanoczastek metali (Raj i wsp 2012).

 

CHANTARELLE Nano czasteczki miedzi s

 

Opracowywane są nowe techniki pozyskiwania nanocząstek o określonym składzie i budowie warunkującej aktywność biologiczną oraz badane jest bezpieczeństwo stosowania takich preparatów względem układów biologicznych. Przykładem takich działań jest wykorzystanie nanocząstek miedzi w zastosowaniach biomedycznych, także w kosmetologii.

 

Nanocząstki miedzi przyciągają uwagę naukowców swoją wysoką aktywnością biologiczną względem mikroorganizmów i szerokim zakresem działania. W związku ze dużym stosunkiem powierzchni do objętości na pierwszy plan wysuwają się ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Takie cechy miedzi oraz srebra były znane od czasów prehistorycznych jednak dzisiaj, dzięki nanotechnologii, używane są w sposób świadomy pozwalający na osiągnięcie maksymalnej efektywności, minimalizując niepożądane działania (Ingle i wsp. 2014).

 

Istotną kwestią jest metodyka pozyskiwania nanocząstek, w tym nanocząstek miedzi. Występują trzy podstawowe metody pozyskiwania nanocząstek: fizyczna, chemiczna i biologiczna. Pierwsza z nich w największym stopniu pozwala na uzyskanie jednorodnego i wolnego od dodatków preparatu. To bardzo istotne bowiem niejednorodności składu i dodatkowe substancje są najczęściej źródłem niepożądanych działań. Dla bezpiecznego stosowania nanocząstek ważny jest brak obecności jonów danego metalu, jak i jednorodność rozmiaru nanocząstek, gdyż te parametry przekładają się na właściwości preparatu.

 

Nanocząstki miedzi wykazują szerokie spektrum aktywności biobójczej względem bakterii, wirusów i grzybów oraz alg. Wzmiankowane są także aktywności względem pasożytów i przeciwnowotworowe. Aby móc korzystać z opisanych cech nanocząstek miedzi konieczne jest uzyskanie informacji o bezpieczeństwie ich stosowania. Jak wskazują wyniki badań nanocząstki miedzi przy odpowiednim stężeniu są bezpieczne dla keratynocytów (Alarifi i wsp. 2013), a nawet dla neuronów (Prabhu i wsp. 2010).

 

Dzięki postępowi nauki otrzymujemy narzędzie o dawnym rodowodzie, ale nowych cechach zwiększających za równo jego skuteczność jak i bezpieczeństwo jego stosowania. Takie nanocząsteczki miedzi wykorzystano w odmładzających dermokosmetykach N.A.P. PURE BEAUTY.

 

dr Marcin Wasylewski
ekspert CHANTARELLE Laboratory Derm Aesthetics

 

Literatura
•    Alarifi S, Ali D, Verma A, Alakhtani S, Ali BA. Cytotoxicity and genotoxicity of copper oxide nanoparticles in human skin keratinocytes cells. International journal of toxicology. 2013 Jul;32(4):296-307.
•    Ingle AP, Duran N, Rai M. Bioactivity, mechanism of action, and cytotoxicity of copper-based nanoparticles: a review. Applied microbiology and biotechnology. 2014 Feb 1;98(3):1001-9.
•    Prabhu BM, Ali SF, Murdock RC, Hussain SM, Srivatsan M. Copper nanoparticles exert size and concentration dependent toxicity on somatosensory neurons of rat. Nanotoxicology. 2010 Jun 1;4(2):150-60.
•    Raj S, Jose S, Sumod US, Sabitha M. Nanotechnology in cosmetics: Opportunities and challenges. Journal of pharmacy & bioallied sciences. 2012 Jul;4(3):186.

 

CHANTARELLE Gorące Oferty 07.2018 bd

Newsletter

 

Facebook
YouTube
instagram right