Jak proces glikacji wpływa na starzenie skóry?

Spożywamy obecnie dwukrotnie więcej cukru niż go potrzebujemy. Jak nadmiar cukru przyspiesza starzenie skóry? Podczas tzw. procesu glikacji niszczy on główne białka podporowe skóry, czyli kolagen i elastynę, które zapewniają jej młody wygląd, sprężystość i elastyczność. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi.

 

CHANTARELLE Glikacja s

 

Jedna z naturalnych, choć niechcianych przemian, jakim podlega nasz organizm jest starzenie. Nadal trwają dyskusje nad mechanizmami i czynnikami wywołującymi ten proces, jednak podstawowa wiedza jest powszechnie akceptowana – starzenie to złożony proces warunkowany czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

Każda z tkanek wykazuje swoją specyfikę, której zrozumienie nie tylko pozwala na poznanie procesów decydujących o tempie jej starzenia, ale także skutecznym poszukiwaniu sposobów opóźniania, a czasem wręcz cofania tego procesu lub jego przejawów.

 

Te same zasady odnoszą się do skóry – największego organu w ciele człowieka. Jest ona szczególnie eksponowana na zewnętrzne czynniki chemiczne i fizyczne, a jednocześnie silnie oddziałują na nią czynniki wewnętrzne. Skóra i jej wygląd jest nie tylko przedmiotem naturalnych biologicznych przemian, ale i manifestacją naszego stanu. W związku z tym jest istotnym elementem naszego wizerunku określającego nasze samopoczucie i relacje społeczne.

 

Poszukiwanie sposobów na polepszenie jej stanu jest więc istotne z wielu względów. Starzenie się skóry jest złożonym procesem biologicznym, na który mają wpływ zarówno czynniki endogenne (genetyczne, gospodarka hormonalna i procesy metaboliczne) i egzogenne (ekspozycja na promieniowanie w tym jonizujące, zanieczyszczenie, chemikalia, toksyny) (Ganceviciene i wsp 2012).

 

Typowy obraz zmian wynikających z czynników wewnątrzpochodnych to ścienienie skóry i zmiany zanikowe oraz drobne zmarszczki, podczas gdy fotostarzenie objawia się zgrubiałym naskórkiem, przebarwieniami, głębokimi zmarszczkami oraz wiotkością i szorstkością skóry. Obserwuje się także spowolnienie cyklu komórkowego, co manifestuje się wolniejszą przemianą w naskórku i słabszym jego złuszczaniem.

 

Zmiany parametrów skóry wiążą się ze zmianami na poziomie molekularnym. W starzejącej się skórze obserwuje się spadek zawartości ważnych białek strukturalnych takich jak fibrylina, czy kolagen, co w głównym stopniu odpowiada za powstawanie zmarszczek. Równolegle ze zmianami zawartości białek następuje modyfikacja istniejących. Część takich procesów jest naturalna, a nawet niezbędna, inne mogą być szkodliwe, gdy wykraczają poza pewne ramy, jeszcze inne mogą być skutkiem lub źródłem choroby.

 

Jednym z procesów modyfikacji białek jest przyłączanie grup cukrowcowych. Może być to proces zachodzący zgodnie z planem i realizowany przez molekularne maszyny – enzymy i wtedy nazywamy go glikozylacją. Może on również zachodzić w sposób przypadkowy bez udziału enzymów i nazywamy go glikacją.

 

Ten drugi sposób ma zwłaszcza miejsce, gdy stężenie cukrów w organizmie jest wysokie, a to może mieć miejsce u chorych na cukrzycę, a coraz częściej u osób zdrowych spożywających cukry proste w nadmiernej ilości. Glikacji ulegać mogą białka, peptydy, lipidy i kwasy nukleinowe.

 

Schemat glikacji w żywych organizmach jest skomplikowany jednak szczególnie ważne są końcowe produkty tych przemian określane pod wspólną nazwą „zaawansowane produkty glikacji” AGE (ang. Advanced Glycation End-Products) (Warwas i wsp. 2010; Gkogkolou i Böhm 2017). Stosowany skrótowiec nieprzypadkowo nawiązuje do angielskiego określenia oznaczającego wiek oraz starzenie.

 

Glikacja makrocząsteczek w naszym organizmie jest wiec ważnym problemem współczesności dotyczycącym także białek skóry, a przede wszystkim kolagenu. Takie białka, o długim czasie trwania w organizmie, są eksponowane na procesy glikacji, co prowadzi do zmiany ich parametrów. Skutkuje to zmniejszeniem elastyczności samych białek, a w rezultacie tkanek, których są istotnym składnikiem.

 

Pojawia się coraz więcej dowodów, że procesy glikacji i fotostarzenia są ze sobą powiązane, wzajemnie się wzmacniając (Farrar 2016). Oznacza to, że należy poszukiwać preparatów o działaniu antyglikacyjnym i równocześnie antyoksydacyjnym. Z tego powodu trwa poszukiwanie środków i sposobów na przeciwdziałanie tym niekorzystnym procesom w układach modelowych (Cadau i wsp. 2015; Lee i wsp. 2017).

 

Proponowane substancje o działaniu antyglikacyjnym są poddawane badaniom (Tarwadi i Agte 2011) wskazującym na najbardziej obiecujące substancje. Jedna z takich substancji jest niacyna, czyli witamina B₃. Jest ona już obecnie stosowana w zaawansowanych produktach kosmetycznych najczęściej w połączeniu z innymi substancjami o działaniu antyglikacyjnym i antyutleniającym. Preparaty takie pozwalają odwracać skutki glikacji w strukturach kolagenowych, usuwają wolne rodniki i cofają skumulowane efekty glikacji. Dzięki temu skóra poprawia swoje parametry mechaniczne, jak jędrność i elastyczność oraz wizualne, jak blask i właściwy koloryt.

 

Do tego typu zaawansowanych preparatów kosmetycznych należy zaliczyć kosmetyki o działaniu antyglikacyjnym z linii REGENEVIA DNA. Zawierają one składniki aktywne takie jak Anti-Glycation A.G.E. Collagen Repair Antioxidant, który łącząc działanie szałwii z niacyną, odwraca skutki glikacji AGE w strukturach kolagenowych, oczyszcza z wolnych rodników. Cofa zakumulowane efekty glikacji AGE aż o 20 lat po 4 miesiącach stosowania. Przywraca blask, poprawia jędrność skóry. Składnik ten zastosowano w DNA-KOKTAJLU A.G.E. REGENERACJA KOLAGENU, PRZECIW GLIKACJI, odmładzający, antyoksydacyjny. Jest to nowoczesny DNA-koktajl z bio-chromoforami (650nm, 420nm) zwalczający oznaki starzenia przyspieszone dietą bogatą w cukry, wolnymi rodnikami, zanieczyszczeniem środowiska. W formule aktywnej poza Anti-Glycation A.G.E. wykorzystano efemeralne algowe komórki macierzyste, które stymulują metabolizm energetyczny i odnowę na poziomie mitochondriów, tzw. „genów Ewy” oraz wydłużają życie komórek poprzez pobudzenie syntezy enzymów „długowieczności” - SIRT1.

 

CHANTARELLE REGENEVIA DNA p

 

dr Marcin Wasylewski
ekspert CHANTARELLE Laboratory Derm Aesthetics

 

Literatura
•    Cadau S, Leoty-Okombi S, Pain S, Bechetoille N, André-Frei V, Berthod F. In vitro glycation of an endothelialized and innervated tissue-engineered skin to screen anti-AGE molecules. Biomaterials. 2015 May 1;51:216-25.
•    Farrar MD. Advanced glycation end products in skin ageing and photoageing: what are the implications for epidermal function?. Experimental dermatology. 2016 Dec 1;25(12):947-8.
•    Ganceviciene R, Liakou AI, Theodoridis A, Makrantonaki E, Zouboulis CC. Skin anti-aging strategies. Dermato-endocrinology. 2012 Jul 1;4(3):308-19.
•    Gkogkolou P, Böhm M. Advanced Glycation End Products (AGEs): Emerging Mediators of Skin Aging. Textbook of Aging Skin. 2017:1675-86.
•    Lee KH, Ng YP, Cheah PS, Lim CK, Toh MS. Molecular characterization of glycation‐associated skin ageing: an alternative skin model to study in vitro antiglycation activity of topical cosmeceutical and pharmaceutical formulations. British Journal of Dermatology. 2017 Jan 1;176(1):159-67.
•    Tarwadi KV, Agte VV. Effect of micronutrients on methylglyoxal-mediated in vitro glycation of albumin. Biological trace element research. 2011 Nov 1;143(2):717-25.
•    Warwas M, Piwowar A, Kopiec G. Zaawansowane produkty glikacji (AGE) w organizmie–powstawanie, losy, interakcja z receptorami i jej następstwa. Farm. Pol. 2010;66:8.

 

 

CHANTARELLE Wyprzedaz 02.19 bd

Newsletter

 

Facebook
YouTube
instagram right