Lasery i akcesoria do urządzeń zabiegowych.

Urządzenia laserowe PDT MASTER®, VIASKINER® MesoLED LASER, PHOTO-DYNAMIQ® i THERMO-SPHERIX® oraz akcesoria.

lasery i akcesoria chantarelle_lasers

Fotoaktywne preparaty z bio-chromoforami w zabiegach fotodynamicznych PDT. Aplikacja Laser PHOTO-DYNAMIQ® / VIASKINER® / Laser R / Laser IR 800-950nm / sonoforeza.

 

zabiegi fotodynamiczne PDT chantarelle_zabiegi_fotodynamiczne_pdt

Preparaty do zabiegów termo-aktywnych wykonywanych laserem THERMO-SPHERIX® lub innym urządzeniem, dla którego generowana temperatura nie przekracza 70°C.

zabiegi termoaktywne chantarelle_zabiegi_termoaktywne3

Kosmetyki do zabiegów mezoterapii mikroigłowej.

mezoterapia mikroigłowa chantarelle_mezoterapia_mikroiglowa5

Preparaty do zabiegów mezoterapii bezigłowej.

mezoterapia bezigłowa chantarelle_mezoterapia_beziglowa

Preparaty przenaczone do zabiegów sono- i jonoforezy.

sonoforeza / jonoforeza chantarelle_sonoforeza

CHANTARELLE Sale 08.2018 bd

Newsletter

 

Facebook
YouTube
instagram right