Lasery i akcesoria CHANTARELLE do urządzeń zabiegowych oraz preparaty do urządzeń kosmetycznych:
•    do nowatorskich terapii fotodynamicznych PDT metodą LASEROWĄ i LED
•    do laserowych zabiegów TERMO-liftingu i nieinwazyjnej lipoplastyki
•    koncentraty do ELEKTROPORACJI (mezoterapii bezigłowej), SONO- I JONOFOREZY
•    koncentraty do mezoterapii mikroigłowej do 0,5mm / mezoterapii bezigłowej / sonoforezy

 

Urządzenia laserowe PDT MASTER®, PHOTO-DYNAMIQ® i THERMO-SPHERIX® oraz akcesoria.

lasery i akcesoria chantarelle_lasery_l8

Fotoaktywne preparaty z bio-chromoforami w zabiegach fotodynamicznych PDT. Aplikacja Laser PDT MASTER® / PHOTO-DYNAMIQ® / Laser R / Laser IR 800-950nm / sonoforeza.

 

zabiegi fotodynamiczne PDT chantarelle_zabiegi_fotodynamiczne

Preparaty do zabiegów termo-aktywnych wykonywanych laserem THERMO-SPHERIX® lub innym urządzeniem, dla którego generowana temperatura nie przekracza 70°C.

zabiegi termoaktywne chantarelle_zabiegi_termoaktywne_l

Kosmetyki do zabiegów mezoterapii mikroigłowej.

mezoterapia mikroigłowa chantarelle_mezoterapia_mikroiglowa1

Preparaty do zabiegów mezoterapii bezigłowej.

mezoterapia bezigłowa chantarelle_mezoterapia_beziglowa2

Preparaty przenaczone do zabiegów sono- i jonoforezy.

sonoforeza / jonoforeza chantarelle_sonoforeza

CHANTARELLE Zesatwy Swiateczne 12.2018 bd

Newsletter

 

 CHANTARELLE Zestawy Swiateczne 12.2018 p