ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do zapoznania się z listą ogłoszeń i zapytań ofertowych. Zamawiający zastrzega sobie kontakt tylko z wybranym Oferentem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Przedstawione zapytania nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie są ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o wyborze oferty na przedmiot: "Zakup składów i technologii produkcji 6 dermokosmetyków"

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zakończyło się postępowanie na "Zakup składów i technologii produkcji 6 dermokosmetyków".

 

Za najlepszą uznana została oferta firmy CHEMIA-POLSKA.PL SP. Z O. O.  Gratulujemy.

 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym postępowaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na przedmiot: "Zakup składów i technologii produkcji 55 dermokosmetyków"

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zakończyło się postępowanie na "Zakup składów i technologii produkcji 55 dermokosmetyków".

 

Za najlepszą uznana została oferta firmy CHEMIA-POLSKA.PL SP. Z O. O.  Gratulujemy.

 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym postępowaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na przedmiot: "Wynajem aparatury wraz z powierzchnią laboratoryjną"

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zakończyło się postępowanie na „Wynajem aparatury wraz z powierzchnią laboratoryjną”.

 

Za najlepszą uznana została oferta firmy "NOVAZYM POLSKA S. A." Gratulujemy.

 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym postępowaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert.

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na przedmiot: "Materiały do przeprowadzenia badań - NIZYNA"

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zakończyło się postępowanie na  "Materiały do przeprowadzenia badań – NIZYNA".

 

Za najlepszą uznana została oferta firmy „NOVAZYM POLSKA S. A."  Gratulujemy.

 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym postępowaniem ofertowym oraz za przesłanie Państwa ofert.

 

Newsletter

 

Facebook
YouTube
google-plus-logos